Att synas

I kommunhusets foajé finns en glasmonter med plats för mindre utställning. Om intresse finns skulle vi där  kunna ha en samlingsutställning för våra företag. Var och en med något föremål, skylt eller annat som representerar respektive företag.
Tänk till och kom med synpunkter när vi ses härnäst.

Comments are closed.