Kunden i fokus – 20 november

Damernas nästa medlemsmöte hålls den 20 november kl. 18.30 på Frölunda gård.

Vid rondellen vid OK/Q8-macken i Kungsängen åker du under järnvägen mot ”Lennartsnäs”.

Följ vägen rakt fram. Vid fyrvägskorsningen fortsätter du rakt fram på Frölundavägen (åk alltså inte åt vänster mot Lennartsnäs). Efter ca 1 km, svänger du in höger på grusväg där det står ”Frölunda Gård” på liten skylt till höger. Följ vägen efter marschallerna genom allén och kör fram till stora gula huset.

Vi träffas i det så kallade kontoret, en röd träbyggnad snett till vänster om huvudbyggnaden. Här bjuds vi på lättare förtäring med dryck och får lyssna till Patrik Nyberg som delar med sig av sina erfarenheter och insikter kring kundfokus.
Kostnad 100 kronor.

Patrik Nyberg arbetar i dag inom bank och försäkring med olika lokalfrågor såsom riktigt stora kontorsflyttar och därtill kopplade servicefunktioner där det krävs högt kund- och användarfokus. Som egen företagare har Patrik tidigare startat ett koncept med olika så kallade Butler-tjänster för tågpendlare och större företag och drivit ett flertal olika verksamheter inom butik och handel.

Patrik kommer att lyfta fram värderingsfrågor och kundfokusfrågor med en förhoppning om att dessa ska kunna avslutas med en öppen fråge- och samtalsstund med oss från Damernas Företagsbyrå.

Anmäl er senast den 15 november till styrelsen@damernasforetagsbyra.se.
Varmt välkomna!

Comments are closed.