Damernas har valt en ny styrelse

Anette Bruhn, Carina Emet, Lena Malmsten-Bäverstam (ordförande), Jennie Rinaldo, Maria Brofalk och Katarina Wadin sitter alla i vår nya styrelse. Det gör också Katarina Philips och Monica Arnoldsson.

Anette Bruhn, Carina Emet, Lena Malmsten-Bäverstam (ordförande), Jennie Rinaldo, Maria Brofalk och Katarina Wadin sitter alla i Damernas Företagsbyrås nya styrelse. Det gör också Katarina Philips och Monica Arnoldsson.

På årsmötet som hölls den 22 maj valdes en delvis ny styrelse.

Till ordförande valdes Lena Malmsten-Bäverstam som har en lång historia inom Damernas. Lena har haft olika roller i styrelsen sedan nätverket bildades 2008.

Ytterligare några av föreningens veteraner finns med i den nya styrelsen. En av dem är föreningens allra första ordförande, Monica Arnoldsson, som för något år sedan återupptog sitt engagemang i styrelsen. Maria Brofalk har också varit med under många år, likaså Anette Bruhn (sekreterare) och Katarina Philip (kassör).

Helt nya namn i styrelsen är Katarina Wadin, Carina Emet och Jennie Rinaldo.

 

Vi som deltog i årsmötet på Kvistabergs herrgård.

Vi som deltog i årsmötet på Kvistabergs herrgård.

Comments are closed.