E – Namn

Ebba Horn    Horn AB förvaltar och driver all verksamhet på Öråkers Gård.
Horn AB    Har även konferensverksamhet i stora huset,
Öråkers gård, Kungsängen    en mötesplats för företag, familjer och vänner.
070-4928704    Dagsaktiviteter, helger eller veckovis.
www.orakersgard.se
Elisabet Englund     Tandhygienist med praktik i Jakobsbergs centrum.
Leg. Tandhygienist     http://www2.praktikertjanst.se/3/Greger-Forslow/
Riddarplatsen 18, Jakobsberg  
08-580 188 00  
elisabet.englund@gmail.com  
   
Eva Stafström     Sprängämnesgrossist och transporter av farligt gods.
Frööjd AB  
Box 59  
197 22 Bro  
08-582 528 00  
safstrom@telia.com  
   
Ewa Kalén Ekblad     Funderar du på att Starta Företag eller har nyss gjort det?
Nyföretagarcentrum     Kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning till 
070 5081415     företagare från företagare.
ewa.ekblad@nyforetagarcentrum.se