Fastighetsförvaltning och mäkleri

Kapacitator Förvaltning AB    Vinterväghållning i nordvästra Stockholm. För företags
Margaretha Bergström    räkning försäljning av överskottsmaterial t ex maskiner 
Örtugsvägen 15    och fordon. Markförädling och byggnadslovsärenden.
196 32 Kungsängen  
070-580 77 57  
www.sosforvaltning.se  
Husman Hagberg    Vi hjälper dig gärna med alla små och stora funderingar
Nina Strange, Franchisetagare    kring din försäljning eller ditt köp av bostad.
Östervägen 4, Kungsängen    Hjärtligt välkommen till vår bobutik i Kungsängen!
nina.strange@husmanhagberg.se
070-4382789
http://www.husmanhagberg.se
/Hitta-maklare/Upplands-Bro/