G – Namn

Gunilla T Jonsson    Coaching, processledning och föreläsningar för individer, grupper och
Seven Change Facitlitators    organisationer i utveckling och förändring.
Parmmätargatan 7  
112 24 Stockholm  
08-44 10 777  
gunilla@sevenfc.se
www.sevenfc.se