J – Namn

Jeanethe Karlsson Ekestam    Jur-kand med egen juristbyrå i Bro som bistår vid rättsliga
Juristbyrå Juridik & Miljö    aspekter kring avtals-. miljö-, fastighets och förhandlingstvister/
Syrenvägen 4, 197 36 Bro    författande av nya/ genomgång av gamla avtal
073-7276001  
www.juridikochmiljo.se  
   
Jenny Bergström    a\WEAR är den lilla butiken med något för alla. Vi har damkläder
a\WEAR    från storlek 34 upp till storlek 56. Här finns både vardags- och
Furuhällssv. 8, Kungsängen    festfina kläder, smycken och assessoarer. Varmt välkommen!
08-581 65 336  
jenny@awear.se  
www.awear.se  
   
Jenny Herin   Bubble-Gum är en reklam & produktionsbyrå, som hjälper er med 
Bubble-Gum AB   kommunikation via radio, film el tryck. Åter-bruket, som ingår i
Tibblegårdsv. 6   Bubble-Gum,  är en secondhandbutik för barnsaker. 
196 34 Kungsängen   Den ligger i Ladan på Öråkers gård i Kungsängen.
jenny@bubble-gum.se  
   
Jessica Ortiz Bergström   PR- och kommunikationskonsult inom hästnäringen.
Konceptlabbet  
0707-601129  
jessica@konceptlabbet.se  
www.konceptlabbet.se