K – Företag

Kaffemaskiner  
Raili Ståhl  
railis@bredband.net  
   
Kapacitator Förvaltning AB   Vinterväghållning i nordvästra Stockholm. För företags
Margaretha Bergström   räkning försäljning av överskottsmaterial t ex maskiner och
Örtugsvägen 15   fordon. Markförädling och byggnadslovsärenden.
196 32 Kungsängen  
070-580 77 57  
www.sosforvaltning.se  
   
Konceptlabbet   PR- och kommunikationskonsult inom hästnäringen.
Jessica Ortiz Bergström  
0707-601129  
jessica@konceptlabbet.se  
www.konceptlabbet.se   
   
Kranzbolaget AB   Konsultverksamhet inom corporate governance
Kaarina Kranz   (bolagsstyrning), verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning,
Ådövägen 16   projektledning, utbildning, marknadsföring samt ekonomi.
197 91 Bro  
0734-324629  
kaarina@kranz.nu  
www.kranzbolaget.se