Miljö och kvalitetsäkring

Frölunda Miljökonsult    Bistår företag och andra organisationer med att systematisera
Therese Ekerholm    sitt miljöarbete med hjälp av miljöledningsstandarden
Frölunda Gård    ISO 14001.
196 93 Kungsängen  
0708-77 36 64  
therese@frolundaaspvik.se