Organisationsutveckling

Ewa Ekblad   Funderar du på att starta eget företag? Ta kontakt med mig,
Entreprenör & Rådgivare   via NyföretagarCentrum så får du kostnadsfri, konfidentiell  
070-5081415   och kompetent rådgivning.
ewa..ekblad@hotmail.com  
   
Seven Change Facilitators   Coaching, processledning och föreläsningar för individer,
Gunilla T Jonsson   grupper och organisationer i utveckling och förändring.
Parmmätargatan 7  
112 24 Stockholm  
08-44 10 777  
gunilla@sevenfc.se
www.sevenfc.se  
 
Kranzbolaget AB   Konsultverksamhet inom corporate governance
Kaarina Kranz   (bolagsstyrning), verksamhetsutveckling och verksamhets-
Ådövägen 16   styrning, projektledning, utbildning, marknadsföring samt 
197 91 Bro   ekonomi.
0734-324629  
kaarina@kranz.nu,  
www.kranzbolaget.se  
   
Prosit Ord & Bild AB  Konsulttjänster inom text, bild, webb, kommunikation och
 Pia K Töre-Wallin  administration.
 Porfyrst. 3, K-ängen  
 piaktw@gmail.com  
 www.prositordochbild.se