PR, kommunikation och marknadsföring

 

Bubble-Gum AB    Radio-, tv- och tryckreklam. Långsiktiga marknadsförings- och
Jenny Herin    och varumärkesbyggande strategier. Företaget har lång 
Tibblegårdsväg 6    erfarenhet av arbete med stora varumärken som t ex HM, 
196 34 Kungsängen    Kronfågel, McDonalds, Hemglass mfl.
0708-733757  
www.bubble-gum.se  
jenny@bubble-gum.se  
   
Konceptlabbet    PR- och kommunikationskonsult inom hästnäringen.
Jessica Ortiz Bergström  
0707-601129  
jessica@konceptlabbet.se  
www.konceptlabbet.se  
   
Ordblick – från krångel till klarspråk     Skriv texter som når dina mottagare. Bok-
Lena Malmsten-Bäverstam     eller tidningsproduktion utan krångel. Examinerad
Näckudden 2     språkkonsult, tidnings- och bokredaktör.
196 30 Kungsängen  
www.ordblick.se  
 
UBRO.se    UBRO är en webbtidning med lokala nyheter för Upplands-Bro 
Karin Sidén    och dess invånare. Tidningen uppdateras dagligen med både 
Bokstigen 22, 197 32 Bro    hårda och mjuka nyheter. Vi försöker ha ett så brett spektrum 
076-28 28 288    som möjligt på artiklarna så att alla kan hitta något de finner 
karin.siden@ubro.se    intressant att läsa.
www.ubro.se