Kontakt

Styrelsen kontaktas enklast genom brev till  styrelsen@damernasforetagsbyra.se

eller via våra respektive företag, se vidare på Medlemsföretag

ORDFÖRANDE
Maria Brofalk

KASSÖR
Katarina Philip

LEDAMÖTER

Katarina Wadin

Irène Seth

Azar Tavallali

Nina Strange

Mille Eriksson

Anna Thorburn