Transport och säkerhet

Frööjd AB    Sprängämnesgrossist och transporter av farligt gods.
Eva Stafström  
Box 59  
197 22 Bro  
08-582 528 00  
safstrom@telia.com  
 
Larm Assistans Upplands-Bro    Larmcentral, tillsynsbevakning, larmutryckning, parkerings-
Sylvia Svensson    övervakning, installation av larm m.m.
Broplan 17, 197 31  Bro  
08-410 560 98  
www.larmassistans.se