Utbildning och kursverksamhet

Hkreation   Kreativ coach – konstskola, inspirationskurser, företagsevent.
Helena N Åkerlund   Webshop – tavlor, tavelsmycken.
Högnäsvägen 36  
196 34 Kungsängen  
info@hkreation.se  
www.hkreation.se  
Ordblick  Klarspråksutbildningar på företag och myndigheter.
Lena Malmsten Bäverstam  På mina kurser i skriftlig kommunikation tränar du
Näckudden 2  på att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Från
196 30 Kungsängen  krångel till klarspråk.
lena@ordblick.se
www.ordblick.se