Marknadsföring i fokus för nästa medlemsträff

Mer och mer kommunikation och varumärkesbyggande aktiviteter sker i dag via rörliga medier. Youtube har blivit en marknadsföringskanal att räkna med. Att ta fram en kort, informativ film om ditt företags produkter eller tjänster kan vara ett prisvärt alternativ till traditionell marknadsföring.

Pierre Boutrus är en av delägarna till det nystartade produktionsbolaget Videobytes.se. De producerar korta, informativa filmer och har sin inspelningsstudio i Bro. Vi har förlagt vår kommande medlemsträff hos dem och kommer att få lära oss mer om hur man kan använda sig av rörliga medier i sin marknadsföring.

Pierre Buotros gästade oss som föreläsare redan 2011 och ett kort referat från den föreläsningen hittar du här.

Comments are closed.